VARIETY PERFORMANCE

És el teatre o espectacle de varietats adaptat als nostres temps. Presentem diversos números artístics, o performances d'actualitat, que poden incloure humor, ball, il·lusionisme, dansa, clown, números musicals, mímica o arts de circ com acrobàcies, malabarismes, etc.

 

Les intervencions artístiques es presenten al públic sense seguir una relació argumental, és a dir, no segueixen un ordre prèviament establert i per tant aquest espectacle es caracteritza especialment per la seva gran flexibilitat i extraordinària adaptació a les preferències del programa artístic que desitja el client.

 

També, pot incloure la participació de celebritats, imitadors i/o monologuistes de reconegut prestigi. 

 

FITXA TÈCNICA

- Durada fexible entre 90 i 120 minuts

Espectacle de varietats o revista

- Equips de sonorització i d'il·luminació escènica propis de la companyia

- Escenari mínim requerit de 10 metres de boca per 6 metres de profunditat

Presentació recomanada en sala o teatre, o bé a l'exterior

- Nombre de persones que formen part de l'espectacle, entre artistes i tècnics: Variable


L'espectacle VARIETY PERFOMANCE forma part del catàleg d'espectacles de la Diputació de Tarragona per a les programacions culturals dels Ajuntaments del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

 

La contractació de VARIETY PERFOMANCE per part d'un Ajuntament o Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de la demarcació de Tarragona a través de l'e-Catàleg  comptarà per tant amb el corresponent finançament de la Diputació de Tarragona.

 Mag Albert compta amb el finançament de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Reus

M  A  G    A  L  B  E  R  T

COMPARTIR