De vegades també surto als mitjans de comunicació

Oferir espectacles màgics de la màxima qualitat i alhora difondre la tasca professional i social que realitzo, és un dels motors del meu creixement personal i artístic. Per això, els mitjans de comunicació sou i sereu sempre un dels pilars bàsics per a dur a terme aquesta important tasca de difusió. 


Mag Albert compta amb el finançament de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Reus

M  A  G    A  L  B  E  R  T

COMPARTIR